Välkommen

Edströms Centerless AB

Edströms Centerless är ett företag specialiserat på precisionsslipning i stora och små serier - i alla material. Vi verkar som underleverantör för slipning av bearbetade detaljer och stångmaterial. Vår högt automatiserade produktion i moderna maskiner, ger oss stora möjligheter till konkurrenskraftig kvalité till bra pris!


Jag vill veta mera

Våra tjänster

Centerslipning

Centerlesslipning är en form av rundslipning, i första hand lämpad för stora serier och snäva toleranser. Komponenter som vi slipar är t.ex motor- och växellådsdetaljer, detaljer till bromssystem, hydraulik-, pneumatikdelar, elmotoraxlar, symaskinsdetaljer och lagerdetaljer med mera.

Dubbelsidig planslipning

Dubbelsidig planslipning möjliggör också slipning i stora serier och med höga toleranskrav, till en låg slipkostnad. Dubbelsidig planslipning sker t.ex ofta av stansade detaljer.

Tillverkning elmotoraxlar

Vi klarar kraven och producerar redan idag motoraxlar, i mycket stora serier, åt ledande tillverkare av -dammsugare hushållsmaskiner -pumpar -elverktyg mm.                                                                                                                                  

Toleranser

Vi använder Vision-system för automatisk optisk avsyning/ måttkontroll/ sortering, vid in- eller utmatning.

;