Kapacitet

Kapacitet

Vi kan slipa alla typer av material inom ett diameterområde på ca 2-250 mm.

Vid insticksslipning är max längd 400 mm.

Vid stångslipning är max längd 4000 mm.

Serier i dag från enstycks - upp till över 4 miljoner detaljer!


Maskiner

De maskintyper som vi använder är av fabrikat Lidköping typ 2C, 3B, 4B, 520 och 630.

Vi har även en Cincinnati 2-250. De flesta styrda och med automatiska laddanordningar samt mätstyrning för att klara obemannad drift.

Två helautomatiska Vision-system ger oss möjlighet att göra 100% kontroll av svarvade detaljer med avseende på längd- och diametermått.


Toleranser

Måttnoggrannhet ner till 1my (0.001 mm)

Yttollerans < 0,1 Ra.

Vi använder Vision-system för automatisk optisk avsyning/måttkontroll/ sortering,vid in- eller utmatning.

;