Maskiner

De maskintyper som vi använder är av fabrikat Lidköping
typ 2C, 3B, 4B, 520 och 630.
Vi har även en Cincinnati 2-250.

De flesta styrda och med automatiska
laddanordningar samt mätstyrning för att klara
obemannad drift.

Två helautomatiska Vision-system
ger oss möjlighet att göra
100% kontroll
av svarvade detaljer med
avseende på
längd-
och
diametermått.
| Kapacitet | Maskiner | Toleranser |