Tillverkning elmotoraxlar

Visste du att en modern dammsugarmotor roterar med upp till 45.000 rpm? Detta ställer mycket stora krav på motoraxelns toleranser och ytnoggrannhet.


Vi klarar kraven och producerar redan idag motoraxlar, i mycket stora serier, åt ledande tillverkare av -dammsugare -hushållsmaskiner -pumpar -elverktyg mm.

Vi har idag kapacitet för över 25.000 axlar / dygn (5.5 miljoner axlar / år)

;