Toleranser

• Måttnoggrannhet ner till 1my (0.001 mm)

• Yttollerans < 0,1 Ra.

• Vi använder Vision-system
för automatisk optisk avsyning/
måttkontroll/ sortering,
vid in- eller utmatning.


| Kapacitet | Maskiner | Toleranser |